DEO Verlicht Druk in Operatiekamers

Het Belgische DEO (Data-driven Efficiency for the Operating Room) biedt een oplossing om al op korte termijn het gezondheidszorgsysteem meer patiënten te laten behandelen in dezelfde tijd met behoud van een optimale zorgkwaliteit én met een hogere werktevredenheid bij de zorgmedewerkers.

Genk, België, 25 mei 2020 – Met haar Operating Room (OR) Efficiency Platform is DEO ervan overtuigd de ziekenhuizen extra te kunnen helpen tijdens en na de COVID19-crisis.

DEO werkt momenteel al samen met ziekenhuizen in Europa en de VS, alsook met één van de grootste spelers in de sector, en biedt hen een uniek product- en dienstenplatform voor best practices op het gebied van efficiency in de operatie- kamer. Daarmee speelt DEO in op de grote uitdagingen in de gezondheidszorg als gevolg van het groeiende patiëntenvolume en de disproportionele stijging van de budgetten en het aantal gezondheidswerkers.

Jeroen Dille, medeoprichter en CEO, wil met het DEO-platform zowel het verplegend personeel, de chirurgen als het ziekenhuismanagement ondersteunen. “We kunnen niet van zorgverleners blijven verlangen dat ze nog harder gaan werken om de steeds toenemende druk op het systeem, de mensen en de budgetten op te vangen. Daarom moeten we de fysieke en mentale impact van operatieve ingrepen optimaliseren door het slim inzetten van reeds bestaande en bewezen technologie. Op die manier bieden we de ziekenhuizen ook een oplossing voor de beperktere beschikbaarheid van verpleegsters voor niet-COVID19 gerelateerde operaties als gevolg van hun inzet in de COVID19-crisis. Ziekenhuizen kunnen dankzij het DEO-platform evenveel operaties uitvoeren als voorheen maar met een kleiner aantal zorgmedewerkers. Doordat ons platform veel aan- dacht schenkt aan de ergonomie én meer structuur biedt, zien we in de praktijk ook een veel grotere job voldoening bij het zorgpersoneel. Door de snelle uitrol van ons platform kan dit binnen elk ziekenhuis al geïmplementeerd worden vooraleer een eventuele tweede COVID-19-golf zich manifesteert en bijgevolg al op korte termijn resultaten genereren”.

DEO’s aanpak heeft zijn praktisch nut al bewezen in operatiekamers in Europa en de VS. DEO werkt in de VS bijvoorbeeld samen met Houston Methodist (TX), North Bay Regional Surgery Center (CA) en St Vincent Charity Medical Center (OH).


Over DEO

DEO nv—met hoofdkantoor in Genk, België—heeft een innovatief Operating Room Effici- ency Platform ontwikkeld waarmee het gezondheidszorgsysteem het patiëntenvolume kan vergroten en de totale inzet van zorgmedewerkers en kosten kan verlagen met be- houd van een optimale zorgkwaliteit. Via een datagestuurde aanpak verzamelt en analy- seert DEO gegevens over de efficiëntie en de ergonomie binnen de operatiekamer en zet deze om in voorstellen voor het optimaliseren van processen en apparatuur. Dit alles met het oog op een betere ergonomie en werkverdeling voor én gekoppeld aan een aanvul- lende training voor het volledige zorgteam gericht op een efficiëntere zorgverlening.


Perscontact

Voor meer informatie kan u terecht bij David Van der Auwera, CRO & Co-Founder, op het nummer +32 484 94 20 27 of via david@deo.care.

Add Comment